Hưng Nguyên

THCS Lê Hồng Phong

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Hưng Nguyên  

Điện thoại: Phan Hữu Thuận: 0975887957  

Số giáo viên: 37  

Số học sinh: 461  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2