THCS Quảng Sơn

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Thôn Thọ Linh-Xã Quảng Sơn-Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình  

Điện thoại: Nguyễn Khánh Hiển 02323717579  

Số giáo viên: 24  

Số học sinh: 343  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2