Bảo Lạc

PTDTBT THCS Cốc Pàng

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xóm Cốc Pàng - Cốc Pàng - Bảo Lạc,  

Điện thoại: Quan Văn Thương 0912463600  

Số giáo viên: 206  

Số học sinh: 17  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2