Trùng Khánh

THCS Đình Phong

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Chi Choi -Đình Phong - Trùng Khánh  

Điện thoại: Triệu thị Chiến 0988675898  

Số giáo viên: 191  

Số học sinh: 17  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2