Quảng Ninh

THCS Lương Ninh

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Văn La, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình  

Điện thoại: Trương Thị Phương 00919417373  

Số giáo viên: 18  

Số học sinh: 204  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2