Quảng Ninh

THCS Tân Ninh

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình  

Điện thoại: Nguyễn Hùng Vương 0984265072  

Số giáo viên: 17  

Số học sinh: 258  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2