Quảng Ninh

THCS TT Quán Hàu

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình   

Điện thoại: Lưu Thị Gái 0944369859  

Số giáo viên: 25  

Số học sinh: 276  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2