Điện Biên Đông

THCS Thị Trấn

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Tổ 5, Thị Trấn Điện Biên Đông  

Điện thoại: Phạm Thị Thanh Mai 0916516199  

Số giáo viên: 23  

Số học sinh: 298  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2