Mù Cang Chải

TH&THCS TT. Mù Cang Chải

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: TT. Mù Cang Chải  

Điện thoại: Phạm Thị Thủy 0358391857  

Số giáo viên: 12  

Số học sinh: 205  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2