Đông Hải

THCS Võ Nguyên Giáp

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Ấp Văn Đức A, Xã An Trạch  

Điện thoại: Trần Văn Quýt `0911088833  

Số giáo viên: 28  

Số học sinh: 431  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2