Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Cán bộ quản lý trường trung học cơ sở thuộc các huyện mục tiêu của các tỉnh tham gia Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đ

Ngày đăng: 02.01.2018   -   Lượt xem: 7498

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2.

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 974 1541/fax: 0243 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn.

Mã số thuế: 0106566042.

1. Tên gói thầu: Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Cán bộ quản lý trường trung học cơ sở thuộc các huyện mục tiêu của các tỉnh tham gia Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 về thực hiện, giám sát đánh giá các hoạt động dự án, Gói 3.

  • Loại gói thầu: Phi tư vấn
  • Giá gói thầu: 736.400.000 VNĐ (Bảy trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng, đã bao gồm thuế, phí).
  • Nội dung chính của gói thầu: Tập huấn trực tiếp Cán bộ quản lý trường trung học cơ sở thực hiện, giám sát đánh giá các hoạt động dự án.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II/2018.

2. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2.

3. Nguồn vốn: Vốn Ngân hàng Phát triển châu Á.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 02 tháng 01 năm 2018 đến trước 10 giờ 15, ngày 11 tháng 01 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243 974 1541/ fax: 0243 974 1480/ email: lsemdap2@moet.edu.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không có.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 15, 11 tháng 01 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, 11 tháng 01 năm 2018.

Tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2