Giới thiệu

Mục tiêu của Dự án

1. Mục tiêu tổng thể

Mục tiêu tổng thể của Dự án là giảm khoảng cách về phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng và các nhóm dân tộc thiểu số. Đặc biệt, Dự án tham gia, hỗ trợ trực tiếp vào quá trình phát triển các khu vực khó khăn, trong đó có vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, và vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ.

Khởi động Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

Đại diện Ban quản lý Dự án 28 tỉnh cùng đại diện các Bộ, Ban, Ngành liên quan cùng tham dự Hội thảo Khởi động Khoản vay ADB số 3201 - VIE: Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Bộ GD&ĐT phối hợp với Nhân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức trong 2 ngày (15 và 16/6), tại Hà Nội.

Phê duyệt danh mục Dự án “Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2”

Ngày 10/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án “Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).Ngày 10/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án “Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

VietinBank phục vụ Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, Giai đoạn 2

Ngày 10/4/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định chỉ định VietinBank làm ngân hàng phục vụ cho Dự án Giáo dục trung học cơ sở (THCS) khu vực khó khăn nhất - giai đoạn 2. Theo đó, Thống đốc NHNN giao VietinBank phục vụ Dự án giáo dục THCS cho người dân tộc thiểu số tại những vùng nghèo nhất của Việt Nam do ADB tài trợ.

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2