Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tuyển công ty kiểm định chất lượng hàng hóa cho gói thầu Thiết bị cho cụm trường

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 043 974 1541 /fax: 043 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

>> Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 043 974 1541/fax: 043 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn Mã số thuế: 0106566042 Thông báo mời chào hàng với nội dung sau: 

>> Xem thêm

Số 4005 /QĐ-BGDĐT: Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng (tháng 11/2016 đến tháng 4/2018) thuộc Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

>> Xem thêm

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thiết bị cho cụm trường

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 043 974 1541 /fax: 043 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

>> Xem thêm

Thông báo mời thầu: Gói thầu ICB/2015/02 - Thiết bị cho cụm trường

- Lô 1 – Thiết bị cho cụm trường khu vực Trung du, miền núi phía Bắc; - Lô 2 – Thiết bị cho cụm trường khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long.

>> Xem thêm

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tuyển đơn vị Kiểm toán độc lập

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 043 974 1541 /fax: 043 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:          

>> Xem thêm

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm

Gói thầu: LCS/2015/01 - Tuyển công ty kiểm toán độc lập (giai đoạn 1-3 năm đầu)

>> Xem thêm

12

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2