Tập huấn - Hội nghị - Hội thảo

Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Hội thảo định hướng phối hợp thực hiện Dịch vụ tư vấn Khoản vay ADB Số 3201-VIE: Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Ngày 11/11/2016 tại Khách sạn Công Đoàn, Hà Nội. Liên danh AMDI và PRIMEX phối hợp cùng với Ban Quản lý Dự án Trung ương (BQLDATW) Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 tổ chức Hội thảo Định hướng Phối hợp Thực hiện Dịch vụ Tư vấn.

Tập huấn tăng cường kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý văn bản cho cán bộ, nhân viên Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các nghiệp vụ về công tác văn thư - lưu trữ, sử dụng phần mềm quản lý văn bản cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị, ngày 07/10/2016, Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ DTH và giải pháp số tổ chức Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý văn bản cho cán bộ, nhân viên Dự án.

Điểm khởi đầu quan trọng đổi mới cơ chế quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo

Ngày 22/6 tại Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển chủ trì hội thảo Sinh hoạt chuyên môn và sử dụng trường học kết nối trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn theo cụm trường.

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2