Thư viện tài liệu

Phương trình đường tròn

Ở đây chúng tối giới thiệu một vài phương pháp thiết lập phường trình đường tròn và các đường tròn có tính chất đặc biệt rất mong bạn dọc cho ý kiến.

>>Xem thêm

TẬP HỢP TƯ LIỆU LÝ-HÓA-SINH THCS

Bộ tư liệu điện tử dùng cho giáo viên soạn bài giảng điện tử, phụ huynh và học sinh làm tư liệu tham khảo hiểu rõ và khắc sâu kiến thức.
Gồm các môn Lý, Hóa, sinh. Các tư liệu được tập hợp theo thư mục mang tên bài học trong sách giáo khoa (trừ lý 6 và lý 7). Nháy vào "SKIP AD" ở cửa sổ mới hiện ra. (Tải đầy đủ các part đặt trong 1 thư mục rồi giải nén 1 part bất kì.)

>>Xem thêm

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học

Mục đích: Cung cấp tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học (Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên)  đến thầy, cô để lựa chọn, tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên.

>>Xem thêm

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2