Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: FBS/2019/04 “Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai”

Tên dự án: Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 Khoản vay số: 3201-VIE (SF) Hình thức lựa chọn: Dựa trên ngân sách cố định Hình thức hợp đồng:     Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng:     9 tháng

>> Xem thêm

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: FBS/2019/03 “Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên”

Tên dự án: Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 Khoản vay số: 3201-VIE (SF) Hình thức lựa chọn: Dựa trên ngân sách cố định Hình thức hợp đồng:     Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng:     9 tháng

>> Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: FBS/2019/02 “Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Ninh Thuận”

Tên dự án: Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 Khoản vay số: 3201-VIE (SF) Hình thức lựa chọn: Dựa trên ngân sách cố định Hình thức hợp đồng:     Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng:     9 tháng

>> Xem thêm

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: FBS/2019/01 “Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh”

Tên dự án: Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 Khoản vay số: 3201-VIE (SF) Hình thức lựa chọn: Dựa trên ngân sách cố định Hình thức hợp đồng:     Trọn gói                               Thời gian thực hiện hợp đồng:     9 tháng

>> Xem thêm

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2