Tin từ Dự án

Đánh giá, tổng kết Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 (tại Huế)

Ngày đăng: 19.08.2023   -   Lượt xem: 518

 
Đánh giá, tổng kết Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

Thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổng kết Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2; Trong hai ngày 11, 12/8/2023, Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá hiệu quả, tác động của Dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm xây dựng Báo cáo hoàn thành Dự án vào tháng 9/2023 và thực hiện phóng sự phục vụ tổng kết Dự án.

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 (gọi tắt là Dự án) được triển khai từ năm 2015. Thừa Thiên Huế có 5 huyện, thị xã thuộc vùng mục tiêu của dự án: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà với 80 trường THCS được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ hiệu quả của dự án.

 

Với kinh phí thực hiện đến nay tại tỉnh là 51 tỷ đồng (trong đó vốn ODA 45 tỷ đồng, vốn đối ứng 6 tỷ đồng), Dự án đã đầu tư xây dựng 38 phòng học, 05 phòng học bộ môn, 2 phòng thư viện cùng trang thiết bị đi kèm tại 8 trường THCS và trang cấp nhiều thiết bị dạy học hiện đại như: 5 bộ thiết bị phòng học trực tuyến, 31 bộ thiết bị thư viện, 30 bộ thiết bị dạy học của phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên cho nhiều trường THCS với thiết bị tiên tiến, đáp ứng nhu cầu đổi mới theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ngoài kinh phí được tài trợ, tỉnh, huyện, xã, các trường đã lồng ghép nhiều nguồn kinh phí để đầu tư đối ứng các hạng mục như nhà vệ sinh, nhà cầu nối, sân vườn, mua sắm thiết bị dạy học…

 

Sau khi đi kiểm tra, đánh giá thực tế tại một số trường THCS được hưởng lợi từ dự án, tại buổi làm việc với Sở GDĐT Thừa Thiên Huế và các Phòng GDĐT thuộc vùng mục tiêu dự án, Đoàn công tác đánh giá dự án được triển khai thực hiện tại địa phương là thiết thực và đã phát huy rất hiệu quả; theo đó, cơ sở vật chất, khuôn viên các trường THCS khang trang hơn, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học đầy đủ và hiện đại hơn. Góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng dạy học và thực hiện có hiệu quả giảm thiểu học sinh lưu ban, bỏ học. Trong 5 năm gần đây, chất lượng giáo dục của các trường THCS thuộc vùng dự án ngày càng được củng cố và nâng lên, thêm nhiều học sinh dân tộc, học sinh nữ được tiếp cận giá trị của dự án, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm dần theo từng năm, có thêm nhiều trường THCS được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tiêu chí giáo dục nông thôn mới; song song với đầu tư cơ sở vật chất, các mục tiêu giáo dục giảm thiểu thiên tai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng được Dự án đồng thời triển khai mang lại hiệu quả tích cực.

 

Phát biểu tại cuộc làm việc kết thúc đợt kiểm tra sáng ngày 12/09/2023, thay mặt Ngành, Thầy giáo Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GDĐT Thừa Thiên Huế cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ đầy ý nghĩa, kịp thời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA Trung ương, đặc biệt trong những giai đoạn tỉnh còn nhiều khó khăn và cam kết tiếp tục chỉ đạo các trường được hưởng lợi từ Dự án sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học một cách hiệu quả, về công tác quản lý, tần suất sử dụng cũng như trong công tác bảo trì, bảo dưỡng; từ đó giúp cho các trường phát huy tốt hơn nữa công tác dạy học và làm lan tỏa tính thiết thực, hiệu quả của Dự án.

Một số hình ảnh công tác của Đoàn về kiểm tra và đánh giá Dự án tại Huế:

Phòng thư viện và Phòng bộ môn Sinh học tại Trường THCS Phú Lương (Phú Vang) do dự án đầu tư xây dựng và trang cấp thiết bị

  

Thiết bị phòng thư viện và phòng học trực tuyến do dự án trang cấp tại Trường THCS Nguyễn Duy (Phong Điền)

 

 Đưa tin: Nguyễn Quốc Sĩ - Phòng KHTC (Sở GDDT Thừa Thiên Huế)

Tin khác

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2