Lương Sơn

Trung Sơn

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. :  

Điện thoại: Lê Minh Tuyến, 0977611773  

Số giáo viên: 19  

Số học sinh: 286  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2