Nga Yên

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Nga Yên  

Điện thoại: Trịnh Anh Hùng 0949140887  

Số giáo viên: 20  

Số học sinh: 160  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2