Trường THCS Phú Lương

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Phú Lương, Phú Vang  

Điện thoại: Ông Dương Đức Thoan 0934733309  

Số giáo viên: 32  

Số học sinh: 332  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2