Sốp Cộp

THCS Song Khủa

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Bản Lóng Khủa, xã Sng Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La  

Điện thoại: Nguyễn Anh Tài: 02128576688  

Số giáo viên: 17  

Số học sinh: 283  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2