TH&THCS Mường Do

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: Bản Ngã Ba, xã Mường Do, huyện Phù Yên  

Điện thoại: Nguyễn Văn Quang 0975708297  

Số giáo viên: 15  

Số học sinh: 226  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2