Chư Prông

THCS Quang Trung

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Xã Ia Me  

Điện thoại: Ngô Văn Cát 0978719239  

Số giáo viên: 14  

Số học sinh: 292  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2