Đồng Văn

THCS Phố Cáo

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Thôn Chúng Pả A -Xã Phố Cáo - Đồng Văn  

Điện thoại: Dương Mạnh Quyết, 0962608648  

Số giáo viên: 20  

Số học sinh: 296  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2