THCS Nam Lộc

Ngày đăng: 04.10.2019  

Địa chỉ: Xóm 6 xã Nam Lộc-Nam Đàn  

Điện thoại: Nguyễn Hữu Huy 0388034240  

Số giáo viên: 27  

Số học sinh: 358  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2