Văn Chấn

PTDTBT THCS Minh An

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: xã Minh An  

Điện thoại: Đào Xuân Tuấn 0816790479  

Số giáo viên: 17  

Số học sinh: 228  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2