Nguyên Bình

TH&THCS Văn Lãng

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: xã Văn Lãng  

Điện thoại: Trần Thị Thúy Nga 0399883113  

Số giáo viên: 13  

Số học sinh: 124  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2