Nguyên Bình

TH&THCS Tích Cốc

Ngày đăng: 05.10.2019  

Địa chỉ: xã Tích Cốc  

Điện thoại: Bùi Ngọc Tài 0914705388  

Số giáo viên: 11  

Số học sinh: 127  

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2