Thông tin đấu thầu

Gói thầu FBS/2019/03: Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên

Ngày đăng: 22.08.2019   -   Lượt xem: 6323

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM

 

Gói thầu FBS/2019/03: Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên

  

 

1.            Chính phủ Việt Nam đã nhận được khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, và dự định sử dụng một phần của khoản vay này để thanh toán cho hợp đồng Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên.

2.            Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) là bên vay, đồng thời là Cơ quan Chủ quản (CQCQ) (Chủ đầu tư), Bộ GDĐT đã giao cho Ban Quản lý Dự án Trung ương (Ban QLDA) nhiệm vụ tuyển công ty Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên thực hiện dự án căn cứ theo Hướng dẫn sử dụng tư vấn cho Ngân hàng Phát triển Châu Á và các Bên vay (tháng 3, 2013 và được sửa đổi theo thời gian) áp dụng phương pháp lựa chọn theo mức ngân sách cố định (FBS), hình thức hợp đồng trọn gói.

3.            Nội dung đầy đủ về dịch vụ được trình bày chi tiết trong Điều khoản tham chiếu (TOR) và có thể được tải xuống từ trang web của ADB tại địa chỉ http://csrn.adb.org. Dự kiến dịch vụ được bắt đầu từ quý IV năm 2019 và hoàn thành vào Quý III năm 2020.

4.            Các tiêu chí đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm (HSQT) để lập danh sách ngắn là:

i)                   Tính hợp lệ: quốc gia thành lập là một trong các quốc gia thành viên của ADB, không xung đột lợi ích (Hướng dẫn sử dụng tư vấn cho Ngân hàng Phát triển Châu Á và các Bên vay (Tháng 3, 2013) và được sửa đổi theo thời gian), lệnh trừng phạt của ADB (http://www.adb.org/site/integrity/main), doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước tại Việt Nam.

ii)                năng lực quản lý;

iii)              năng lực kỹ thuật.

5.            Yêu cầu đối với Dịch vụ Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS: yêu cầu tối thiểu để các công  ty muốn tham gia được chọn vào danh sách ngắn (gồm tối đa 6 công ty) và sau đó được mời nộp Hồ sơ đề xuất là:

i)                   Công ty phải được thành lập tại một quốc gia thành viên của ADB;

ii)                Công ty không ở trong một tình huống Xung đột Lợi ích;

iii)              Công ty có giấy đăng ký kinh doanh;

iv)              Công ty phải có kinh nghiệm liên quan tới nhiệm vụ trong Điều khoản tham chiếu;

v)                 Công  ty phải có lĩnh vực hoạt động chuyên môn liên quan tới ngành trọng tâm của nhiệm vụ quy định trong Điều khoản tham chiếu;

vi)              Công ty phải nắm rõ các quy định pháp luật áp dụng đối với các dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á hoặc Ngân hàng Phát triển Đa phương khác;

vii)            Công ty có văn phòng/ nhân viên đại diện tại Hà Nội là lợi thế.

6.            HSQT phải được nộp trực tuyến, theo mẫu chuẩn có tại http://csrn.adb.org trước hoặc trong ngày 12/09/2019. Ban QLDA không nhận HSQT nộp theo hình thức khác.

7.            Các công ty quan tâm có thể liên hệ với Ban Quản lý Dự án Trung ương (Ban QLDA) tìm hiểu thêm thông tin (bao gồm cả thông tin về Điều khoản tham chiếu) theo địa chỉ:

 

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Tầng 6, số 193C3 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +824 3 974 1541

Fax: +824 3 974 1480

Email: lsemdap2@moet.edu.vn

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2