Thông tin đấu thầu

TBMT gói Phi tư vấn, Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

Ngày đăng: 14.08.2018   -   Lượt xem: 7935

[Thông tin cơ bản về gói thầu]

 

 

Số TBMT

20180825789-00

Tên gói thầu

Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Gói 2

Bên mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Đấu thầu

Trong nước

Số KHLCNT

20180566928 - 01

Hình thức dự thầu

Đấu thầu không qua mạng

Thời gian kết thúc nhận HSDT

16/08/2018 10:00 ~ 23/08/2018 10:30

Thời điểm mở thầu

23/08/2018 10:30

Giá gói thầu

809.400.000 VNĐ

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2