Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 1

Ngày đăng: 05.01.2018   -   Lượt xem: 8279

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3, Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 02439741541; Fax: 02439741480; E-mail: lsemdap2@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0106566042

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 1

  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa   
  • Giá gói thầu: 2.670.000 USD (Hai triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đô la Mỹ) đã bao gồm thuế, phí.
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 1
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng

2. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á và vốn Đối ứng Trung ương.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi quốc tế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 05 tháng 01 năm 2018 đến trước 10 giờ 30 phút, ngày 27  tháng 02 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban QLDA Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, Tầng 6, toà nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 02439741541; Fax: 02439741480; E-mail: lsemdap2@moet.edu.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 150 USD (Một trăm năm mươi đô la Mỹ).

9. Bảo đảm dự thầu:

-   Lô 1 Thiết bị cho các trường mới xây khu vực miền Bắc  – USD 29.000 (Hai mươi chín nghìn đô-la Mỹ)

-   Lô 2 Thiết bị cho các trường mới xây khu vực Nam – USD 24.000 (Hai mươi tư nghìn đô-la Mỹ).

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 27  tháng 02 năm 2018.

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2