Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Bồi dưỡng cho hiệu trưởng và giáo viên về hoạt động cụm trường tại các tỉnh khu vực miền Trung

Ngày đăng: 22.08.2017   -   Lượt xem: 6369

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2.

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 974 1541/fax: 0243 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0106566042

1. Tên gói thầu: Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Bồi dưỡng cho hiệu trưởng và giáo viên về hoạt động cụm trường tại các tỉnh khu vực miền Trung

  • Loại gói thầu:

          Xây lắp            Mua sắm hàng hóa       Phi tư vấn  x    Hỗn hợp

  • Giá gói thầu: 462.000.000 VNĐ (Bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng, đã bao gồm thuế, phí).
  • Nội dung chính của gói thầu: Dịch vụ Tập huấn trực tiếp Bồi dưỡng cho hiệu trưởng và giáo viên về hoạt động cụm trường tại các tỉnh khu vực miền Trung.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý III/2017

2. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

3. Nguồn vốn: Vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ  8 giờ 00, ngày 08 tháng 08 năm 2017 đến trước 10 giờ 00, ngày 15 tháng 08 năm 2017

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243 974 1541/fax: 0243 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không có

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 15 tháng 08 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2