Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Tuyển công ty kiểm định chất lượng hàng hóa cho gói thầu Thiết bị cho cụm trường

Ngày đăng: 06.06.2017   -   Lượt xem: 8210

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2.

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043 974 1541/fax: 043 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0106566042

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Tuyển công ty kiểm định chất lượng hàng hóa cho gói thầu Thiết bị cho cụm trường

  • Loại gói thầu:

    Xây lắp            Mua sắm hàng hóa       Phi tư vấn  x    Hỗn hợp

  • Giá gói thầu: 11,959.51 USD (Mười một nghìn, chín trăm năm mươi chín đô la Mỹ và năm mươi mốt cent, đã bao gồm thuế VAT)
  • Nội dung chính của gói thầu: Kiểm định chất lượng hàng hóa.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý III/2017

2. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

3. Nguồn vốn: Vốn đối ứng trong nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ  8 giờ 00, ngày 06 tháng 06 năm 2017 đến trước 10 giờ 00, ngày 15 tháng 06 năm 2017

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 043 974 1541/fax: 043 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không có

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, 15 tháng 06 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, 15 tháng 06 năm 2017

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2