Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Cung cấp Thiết bị và đồ gỗ cho Ban QLDA Trung ương và Ban QLDA các tỉnh.

Ngày đăng: 12.08.2016   -   Lượt xem: 8310

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Thiết bị và đồ gỗ cho Ban QLDA Trung ương và Ban QLDA các tỉnh.
 

  1. Thông tin chung
  1. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  2. Tên gói thầu: Cung cấp Thiết bị và đồ gỗ cho Ban QLDA Trung ương và Ban QLDA các tỉnh
  3. Số thông báo mời thầu: Số 238 ngày 14/12/2015 trên Báo đấu thầu
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước
  5. Giá gói thầu: 463.000 USD (Bốn trăm sáu mươi ba nghìn đô la Mỹ)

Trong đó:

   + Lô 1: Đồ gỗ cho BQLDA Trung ương và các tỉnh: 69.000 (Sáu mươi chín nghìn đô la Mỹ);

+ Lô 2: Trang web và phần mềm quản lý dự án cho BQLDA Trung ương: 70.000 (Bảy mươi nghìn đô la Mỹ);

+ Lô 3: Thiết bị giảng dạy trực tuyến để ở văn phòng BQLDA Trung ương: 35.000 (Ba mươi năm nghìn đô la Mỹ);

+ Lô 4: Thiết bị văn phòng cho BQLDA Trung ương và BQLDA các tỉnh: 289.000 (Hai trăm, tám mươi chín nghìn đô la Mỹ);

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên lô

Đơn vị trúng thầu

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Quyết định
phê duyệt

Hình thức
 hợp đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

1

Lô 1. Đồ gỗ cho BQLDA Trung ương và các tỉnh

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp

1.498.486.000

Quyết định số 1148/QĐ-BGDĐT ngày 08/4/2016

Trọn gói

120 ngày

2

Lô 2. Trang web và phần mềm quản lý dự án

Công ty Cổ phần Công nghệ DTH và Giải pháp số

 

1.480.000.000

Quyết định số 1148/QĐ-BGDĐT ngày 08/4/2016

Trọn gói

120 ngày

3

Lô 3: Thiết bị trực tuyến để ở văn phòng Ban QLDA Trung ương

Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục Hải Hà

749.100.000

Quyết định số 1148/QĐ-BGDĐT ngày 08/4/2016

Trọn gói

120 ngày

4

Lô 4: Thiết bị cho Ban QLDA Trung ương và Ban QLDA các tỉnh

Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục và Khoa học Kỹ thuật Long Thành

 

6.457.238.000

Quyết định số 1148/QĐ-BGDĐT ngày 08/4/2016

Trọn gói

120 ngày

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2