Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02-NCB-Lạng Sơn

Ngày đăng: 21.02.2017   -   Lượt xem: 9579

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

  1. Thông tin chung
  1. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  2. Tên gói thầu: gói thầu số 02-NCB-Lạng Sơn
  3. Số thông báo mời thầu: số 92 ngày 20/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước
  5. Giá gói thầu:
  6. Lô 1:  Xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Lỗ, huyện Bình Gia: 3.974.034.285 VNĐ, trong đó chi phí dự phòng là 205.247.809 VNĐ
  7. Lô 2:  Xây dựng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lâm Ca, huyện Đình Lập: 2.959.104.691 VNĐ, trong đó chi phí dự phòng là 199.732.842 VNĐ

 

II. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Giá dự thầu được đọc tại buổi mở thầu (đồng)

Giá đánh giá

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu (hoặc không trúng thầu)

Lý do bị loại

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nhà thầu số 1: Công ty cổ phần xây dựng Hưng Sơn

 

 

 

 

Trọn gói

 

 

Lô số 1:

3.749.341.723

3.749.341.723

Nhà thầu trúng thầu

 

340 ngày

2

Nhà thầu số 2: Công ty cổ phần xây dựng Phú Sơn An

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

2.770.566.065

2.770.566.065

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 2

270 ngày

3

Nhà thầu số 3: Công ty TNHH MTV Hà Thắm

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

2.771.209.992

2.771.209.992

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 3

270 ngày

4

Nhà thầu số 4: Công ty TNHH MTV xây lắp và thương mại Minh Sơn

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

3.797.520.963

 

Nhà thầu bị loại

Không nêu thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu

360 ngày

5

Nhà thầu số 5: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Uy

 

 

 

 

360 ngày

 

Lô số 1:

3.804.299.829

3.804.299.829

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 3

 

6

Nhà thầu số 6: Liên danh Công ty cổ phần xây lắp Phú Thái - Công ty cổ phần xây dựng Thành Đạt

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

2.757.575.700

2.757.575.700

Nhà thầu trúng thầu

 

270 ngày

7

Nhà thầu số 7: Liên danh Công ty TNHH MTV Hiển Vinh - Công ty TNHH MTV Nguyên Khang

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

3.776.080.347

3.776.080.347

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 2

360 ngày

 

 

III. Quy mô của hợp đồng được trao:

- Lô 1: Xây dựng Nhà 01 phòng thư viên; Nhà bán trú học sinh 08 phòng; 01 nhà vệ sinh học sinh bán trú; Nhà bếp, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Lỗ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

- Lô 2: Xây dựng Nhà công vụ giáo viên 01 phòng; Nhà ở học sinh bán trú 06 phòng; Nhà vệ sinh học sinh bán trú, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

 

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2