Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tuyển công ty kiểm định chất lượng hàng hóa cho gói thầu Thiết bị cho cụm trường

Ngày đăng: 29.06.2017   -   Lượt xem: 8093

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043 974 1541 /fax: 043 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu  

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Tuyển công ty kiểm định chất lượng hàng hóa cho gói thầu Thiết bị cho cụm trường

98

Ngày 31/5/2017

Chào hàng cạnh tranh

11.959,51 USD (Mười một nghìn, chín trăm lăm mươi chín đô la Mỹ và lăm mươi mốt cent)

176.000.000 VNĐ

(Một trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

Công ty cổ phần giám định quốc tế

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

QĐ số 29/QĐ-DATHCSKKN2

Ngày 21/6/2017

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2