Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: S/2019/24 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường THCS các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS, Gói 4 tại Yên Bái

Ngày đăng: 24.10.2019   -   Lượt xem: 6129

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

 

Số TBMT

20191002710-00

   

Số hiệu KHLCNT

20190953059

   

Tên gói thầu

S/2019/24 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Gói 4 tổ chức tại Yên Bái

   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

   

Giá dự toán

 1.042.850.000 VND

   

Giá gói thầu

    

1.042.850.000  VND

   

Tổng giá gói thầu   

1.042.850.000  VND

Ngày quy đổi

23/09/2019

   

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QD 114 - 21.10.2019.pdf

 
 

Nhà thầu trúng thầu

Công ty cổ phần truyền thông Sun Bright

   

Giá trúng thầu

    

952.380.000  VND

   

Tổng giá trúng thầu   

952.380.000  VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

9  Tháng

   

Văn bản phê duyệt

114/QĐ-DATHCSKKN2

   

Ngày phê duyệt

21/10/2019

   

Thời điểm hoàn thành

22/10/2019

   

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2