Thông tin đấu thầu

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: S/2019/27 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường THCS các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Gói 1 tổ chức tại Nghệ An

Ngày đăng: 11.11.2019   -   Lượt xem: 6427

 

Số TBMT

20191024250-00

Số hiệu KHLCNT

20190953059

Tên gói thầu

S/2019/10 - Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường gói 3 tổ chức tại Cần Thơ

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

Giá dự toán

 1.326.900.000 VND

Giá gói thầu

    

1.326.900.000  VND

   

Tổng giá gói thầu   

1.326.900.000  VND

Ngày quy đổi

23/09/2019

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

S.2019.10 QD pd KQLCNT.pdf

Nhà thầu trúng thầu

Công ty Cổ phần thương mại Truyền thông Ngô Quyền Hà Nội

   

Giá trúng thầu

    

     

1.251.060.000  VND

   
     
     

 

Tổng giá trúng thầu   

1.251.060.000  VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

09  Tháng

   

Văn bản phê duyệt

141/QĐ-DATHCSKKN2

   

Ngày phê duyệt

28/10/2019

   

Tin khác

12 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2