Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói S/2019/28 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường THCS các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu,Gói 2 tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 17.12.2019   -   Lượt xem: 5902

Số TBMT

20191157834-00

Số hiệu KHLCNT

20190953059

Tên gói thầu

S/2019/28 - Dịch vụ bồi dưỡng trực tiếp giáo viên trường Trung học cơ sở các huyện Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Gói 2 tổ chức tại Đà Nẵng

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

Giá dự toán

 955.650.000 VND

Giá gói thầu

    

955.650.000  VND

   

 

Tổng giá gói thầu   

955.650.000  VND

Ngày quy đổi

23/09/2019

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QĐ 166 - 06.12.2019 n.pdf

 
 

Nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ nhà hàng khách sạn Bắc Sông Cấm

   

Giá trúng thầu

    

909.850.000  VND

   

 

Tổng giá trúng thầu   

909.850.000  VND

   

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

   

Thời gian thực hiện HĐ

9  Tháng

   

Văn bản phê duyệt

166/QĐ-DATHCSKKN2

   

Ngày phê duyệt

06/12/2019

   

Thời điểm hoàn thành

17/12/2019

   

 

 

Tin khác

1 2 3 4 5 6 7 89

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2