Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu ICB/2019/02: Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 2

Ngày đăng: 01.06.2020   -   Lượt xem: 5667

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

Số TBMT

20191228648-01

   

Số hiệu KHLCNT

20190510147

   

Tên gói thầu

Gói thầu ICB/2019/02: Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 2

   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 - Dự án: Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

   

Chủ đấu tư

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

   

Hình thức lựa chọn NT

Đấu thầu rộng rãi

   

Giá dự toán

 16.979.070.000 VND

   

Giá gói thầu

    

     

16.979.070.000  VND

   

730.000  USD   (Tỷ giá USD /VND : 23.259)   

   
     
       

 

Tổng giá gói thầu   

16.979.070.000  VND

Ngày quy đổi

14/05/2019

 

 

Đính kèm thông báo kết quả LCNT

QD 450 25.5.2020 - ICB.2019.02 TB 2.pdf

         

Nhà thầu trúng thầu

0103004327 - Công ty cổ phần thiết bị giáo dục và khoa học kỹ thuật Long Thành,

0101186696 - Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Tràng An

 

Giá trúng thầu

    

     

16.977.830.760  VND

   
     
     

 

Tổng giá trúng thầu   

16.977.830.760  VND

 

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

 

Thời gian thực hiện HĐ

15  tháng

 

Văn bản phê duyệt

450/QĐ-QLCDA ngày 25/5/2020

 

Ngày phê duyệt

25/05/2020

 

Thời điểm hoàn thành

29/05/2020

 


 

 

 

Tin khác

1 2 3 4 5 6 7 89

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2