Thông tin đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu: "DVTH trực tiếp hướng dẫn về hoạt động SHCM theo cụm trường môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Điện Biên” và các gói thầu “DVTH trực tiếp GDĐP"

Ngày đăng: 20.05.2021   -   Lượt xem: 3409

Kính gửi: Báo Đấu Thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bên mời thầu: Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Địa chị: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3 974 1480; Email: lsemdap2@moet.edu.vn

Nội dung đăng tải Kết quả lựa chọn nhà thầu:

  1. Gói thầu: “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Điện Biên” và các gói thầu “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương”
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
  3. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  4. Cụ thể:

Tên dự án:

Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

Khoản vay số:

3201-VIE (SF)

Hình thức lựa chọn:

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Hình thức hợp đồng:   Trọn gói                              Thời gian thực hiện hợp đồng:   9 tháng

Gói thầu:

S/2021/01 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp hướng dẫn về hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tại Điện Biên”

Giá dự toán:

632.550.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TMDV Minh Thủy

Giá trúng thầu:

610.590.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm mười triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 86/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 17/05/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Gói thầu:

S/2021/02 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Hòa Bình”

Giá dự toán:

631.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi mốt triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty CP Sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sunbright

Giá trúng thầu:

597.800.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 87/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 17/05/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Gói thầu:

S/2021/03 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Sơn La”

Giá dự toán:

1.143.400.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ D&G

Giá trúng thầu:

1.102.945.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm linh hai triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 88/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 17/05/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Gói thầu:

S/2021/04 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Điện Biên”

Giá dự toán:

755.800.000 VND (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TMDV Minh Thủy

Giá trúng thầu:

728.051.000 VND (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi tám triệu, không trăm năm mươi mốt nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 90/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 20/05/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Gói thầu:

S/2021/05 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Cao Bằng”

Giá dự toán:

438.750.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Dolphin

Giá trúng thầu:

420.510.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu, năm trăm mười nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 91/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 20/05/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án

Gói thầu:

S/2021/06 “Dịch vụ tập huấn trực tiếp Giáo dục địa phương tổ chức tại Thái Nguyên”

Giá dự toán:

503.400.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm linh ba triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TMDV Minh Thủy

Giá trúng thầu:

488.080.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng)

Văn bản phê duyệt:

Quyết định số 92/QĐ-DATHCSKKN2 ngày 20/05/2021 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án


                                                                Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021
                                                                 GIÁM ĐỐC
                                                                 (ký và đóng dấu)
                                                                  Đào Ngọc Nam

 

Tin khác

1 2 3 4 5 6 7 89

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2