Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tuyển đơn vị Kiểm toán độc lập

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 043 974 1541 /fax: 043 974 1480/email: lsemdap2@moet.edu.vn Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:          

>> Xem thêm

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số: 01-NCB-Điện Biên, bao gồm 4 lô

Gói thầu số: 01-NCB-Điện Biên, bao gồm 4 lô Thuộc Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tỉnh Điện Biên.

>> Xem thêm

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số: 01-NCB- Thanh Hóa, bao gồm 4 lô

Gói thầu số: 01-NCB- Thanh Hóa, bao gồm 4 lô Thuộc Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, tỉnh Thanh Hóa.

>> Xem thêm

1 2 3 4 5 67

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2