Tin Giáo dục

Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018.

Ngày đăng: 11.09.2017   -   Lượt xem: 4174

Kính gửi:

Các Sở giáo dục và đào tạo

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017 - 2018 như sau:

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

 

Tin khác

1 2 3

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2