Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu "S/2019/36: “Tuyển đơn vị cung cấp vé máy bay cho các Dịch vụ tập huấn”

Ngày đăng: 10.07.2019   -   Lượt xem: 5487

 1. Tên gói thầu: S/2019/36: “Tuyển đơn vị cung cấp vé máy bay cho các Dịch vụ tập huấn”;
 2. Tổng dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế, phí): 322.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai triệu đồng);
 3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;
 4. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III/2019;
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;
 6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng;
 7. Thời gian bắt đầu bán HSMT: 09:00 ngày 10/07/2019
 8. Thời gian kết thúc bán HSMT: 15:00 ngày 18/07/2019
 9. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 10. Phát HSMT: Có phí   Giá bán: 500.000  VND (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng./.)
 11. Thời điểm mở thầu:  15:15  ngày 18/07/2019
 12. Địa điểm mở thầu: Văn phòng Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 -  Tầng 6, tòa nhà HQ, số 193C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 910

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2