Thông tin đấu thầu

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02-NCB-2016-Cao Bằng

Ngày đăng: 21.02.2017   -   Lượt xem: 9145

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

  1. Thông tin chung
  1. Tên dự án: Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
  2. Tên gói thầu: gói thầu số 02-NCB-2016-Cao Bằng
  3. Số thông báo mời thầu: số 111 ngày 16/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước
  5. Giá gói thầu:

Lô 1:  Xây dựng trường THCS Cao Thăng, huyện Trùng Khánh: 2.539.325.000 VNĐ (trong đó đã bao gồm chi phí dự phòng là 218.187.000 VNĐ)

Lô 2:  Xây dựng trường THCS Tiên Thành, huyện Phục Hòa: 785.939.000 VNĐ (trong đó đã bao gồm chi phí dự phòng là 59.025.000 VNĐ)

 

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Giá dự thầu được đọc tại buổi mở thầu (đồng)

Giá đánh giá

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu (hoặc không trúng thầu)

Lý do bị loại

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nhà thầu số 1: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Đạt

 

 

 

 

Trọn gói

 

 

Lô số 2:

790.592.000

2.650.025.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 3

180 ngày

2

Nhà thầu số 2: Công ty TNHH Hà Bộ

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

2.504.900.000

1.860.281.000

Nhà thầu trúng thầu

 

270 ngày

3

Nhà thầu số 3: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiếu Nghĩa

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

788.672.000

2.650.564.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 2

180 ngày

4

Nhà thầu số 4: Công ty TNHH Phi Hải

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

2.526.700.000

1.862.135.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 2

270 ngày

5

Nhà thầu số 5: Công ty TNHH xây dựng Sơn Hải

 

 

 

 

 

 

Lô số 1:

785.768.000

1.858.204.000

Nhà thầu trúng thầu

 

180 ngày

6

Nhà thầu số 6: Doanh nghiệp tư nhân Phát Thịnh

 

 

 

 

 

 

Lô số 2:

2.529.700.000

2.649.896.000

Nhà thầu bị loại

Có giá đánh giá xếp thứ 3

270 ngày

 

 

III. Quy mô của hợp đồng được trao:

- Lô 01: Xây dựng 1 phòng học bộ môn hóa học, nhà bán trú học sinh 04 phòng, 1 nhà bếp, 1 nhà vệ sinh cho học sinh bán trú Trường THCS Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

- Lô 02: Xây dựng nhà công vụ giáo viên 4 phòng, trường THCS Tiên Thành, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Tin khác

1 2 3 4 56 7 8 9

Bản quyền thuộc về Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất - Giai đoạn 2